MODERNI ĮRANGA

UNIVERSITETAS – ANTRI NAMAI

Kiekvienos specialybės studentai aprūpinti visa reikalinga modernia įranga

Dizaineriai dirba su iMAC Apple kompiuteriais, chemikai mokosi ir atlieka tyrimus pažangiausiose laboratorijose, fizikai naudojasi visais reikalingais įrenginiais. Aviacijos inžinieriai mėgaujasi praktika lėktuve, kuris laikomas universiteto teritorijoje esančiame angare. Tai leidžia studentams naujas žinias iš karto taikyti praktikoje – taip įgyjama ne mažiau patirties negu dirbant. Kitaip tariant, universitetuose yra puikios sąlygos parengti gerai savo sritį išmanančius specialistus.

Pažangūs universitetai

Visi universitetai yra įdomios architektūros, projektuoti siekiant kuo didesnio mokymo(si) vietos patogumo ir patrauklumo. Tai jauki ir pažangi aplinka studijoms, atspindinti veržlumo dvasią. Universitetai – tarsi šiuolaikinės pažangos centrai. Yra daug jaukių kampelių, kur galima netrukdomai mokytis. Su specialiomis kortelėmis į universiteto patalpas gali patekti 24 val. per parą, gali naudotis biblioteka, kompiuteriais ir kita technika. Studentai neretai prieš egzaminus ar projektų pabaigoje didžiąją laiko dalį praleidžia universitetuose – tam yra tinkamos sąlygos: galima naudotis juose esančiais šaldytuvais, dušais, multimedija.

ŽMOGIŠKASIS FAKTORIUS

Visiškai kitoks dėstytojų požiūris į studentus

Dėstytojai į studentus žiūri kaip į sau lygius ir prašo kreiptis vardu. Klausimai, kylantys nesuprantant kurių nors dalykų, yra sveikintini, nes rodo, kad domiesi.
FOX.lt universitetų dėstytojai supranta, kad po kelerių metų tapsi jų kolega ir galbūt netgi geresniu specialistu už juos; jie plačiau žiūri į gyvenimą, vertina ne tik dabartinį Tave, bet ateities Tave, t.y. Tavo potencialą.

 

Gali į užduotis pažvelgti per kitų kultūrų prizmę

Daug bendrauji su studentais iš įvairių šalių, imi pažinti ir suprasti, kaip jie mąsto, kaip žiūri į gyvenimą, nes skirtingų kultūrų atstovų požiūris į tuos pačius dalykus skiriasi; taip pat skiriasi ir sprendimo būdai – kartais jie gali būti netgi veiksmingesni nei Tavieji. Tad studentai gali daug ko išmokti vieni iš kitų.
Žmonių charakteriai ir kultūros skiriasi, tačiau bendraudamas prie jų pripranti ir tampi komunikabilesnis. Galbūt anksčiau rasti bendrą kalbą su nauju žmogumi užtrukdavo savaites, tačiau dabar tai gali padaryti vos per valandą bendravimo.

Daugiau dėmesio kiekvienam studentui

Kiekvienas dėstytojas skaito paskaitas tik apie 30 studentų, o tai turi daug įtakos mokymo kokybei.
Glaudesni santykiai; kai dėstytojas turi mažiau studentų, jis gali skirti daugiau dėmesio kiekvienam jų, jų problemoms, taip pat gali skirti daugiau laiko jiems išklausyti ir pagelbėti ar patarti. O štai Lietuvoje, paskaitą skaitydamas iškart, pavyzdžiui, 200 studentų, dėstytojas neturi laiko ir galimybių skirti pakankamai dėmesio kiekvienam iš jų. Galbūt daugumai studentų kyla daug klausimų, tačiau pristinga laiko atsakymams ar diskusijoms.

Vakarietiška aplinka

Dėstytojai visada entuziastingi, tad jausiesi labai patogiai. Danija ir Olandija užima pirmąsias vietas pasaulyje pagal laimės rodiklį.
Jautiesi jaukiai, nes visi daugiau ar mažiau patenkinti gyvenimu, todėl niekas nerodo nepasitenkinimo, jei ko nors paklausi, visi maloniai paaiškina. Šypsotis yra įprasta. Rodyti blogą nuotaiką yra mažų mažiausiai nemandagu.

 

 

Kiekvienas dėstytojas yra savo srities profesionalas – praktikas

Dėstyti gali tik savo srities specialistai, turintys nemažai metų praktinės patirties arba pasiekę puikių profesinių rezultatų. Todėl gali neabejoti, kad gausi patarimą, patikrintą praktiškai, o ne paimtą iš vadovėlio.
Ar žinai „LEGO“? Taip? „LEGO“ rinkodaros vadovas dėsto Danijoje, TEKO universitete. Tu gali būti jo mokinys!

Tarptautiniai studentai ugdo komunikabilumą

Žmonių charakteriai ir kultūros skiriasi, tačiau bendraudamas prie jų pripranti ir tampi komunikabilesnis. Galbūt anksčiau rasti bendrą kalbą su nauju žmogumi užtrukdavo savaites, tačiau dabar tai gali padaryti vos per valandą bendravimo. Komunikabilumas ir gebėjimas rasti bendrą kalbą su kolegomis darbe itin vertinamas ir padeda greičiau kilti karjeros laiptais.